حریم خصوصی

 

به زودی حریم خصوصی . . .

 

از حریم خصوصی خودم یا دوستان یا آشنایان یا فامیل های وابسطه یا همه همراهانی که ما را در این مجلس همراهی نمودند ! بی خیال چه خبره !!!
کلا از حریم خصوصی هر کس و هر چیزی اینجا نمی نویسم ولی اگه هم نوشتم خب نوشتم چیکار میشه کرد !